آرشیو القاب و کنیه ها

 • پیامبر گرامی (ص) کنیه آن بزرگوار را ابومحمد نهاد، دیگر اسماء و القاب او سبط اکبر، زکی، تقی، مجتبی، طیب بود و از آنجائی ککنیه و لقب مظهر مسمی است […] 0

  کنیه و القاب امام حسن

  پیامبر گرامی (ص) کنیه آن بزرگوار را ابومحمد نهاد، دیگر اسماء و القاب او سبط اکبر، زکی، تقی، مجتبی، طیب بود و از آنجائی ککنیه و لقب مظهر مسمی است […]

  ادامه ...

 • خداوند تبارک و تعالی نام آن حضرت را حسن فرمود چنانکه در ذکر ولادتش مرقوم افتاد و در توراه شبر نام دارد و کنیت مبارکش ابومحمد و ابوالقاسم است و […] 0

  القاب امام حسن بن علی (ع)

  خداوند تبارک و تعالی نام آن حضرت را حسن فرمود چنانکه در ذکر ولادتش مرقوم افتاد و در توراه شبر نام دارد و کنیت مبارکش ابومحمد و ابوالقاسم است و […]

  ادامه ...

 • قابلهای، کودک عزیز را در پارچهای زرد پیچید به دست مبارک رسول اکرم (ص) داد، پیامبر فرمود: من جامهی زرد را نهی کردم؛ او را در قنداقهای سفید پیچید، نبی […] 0

  مراسم دینی و نامگذاری امام حسن

  قابلهای، کودک عزیز را در پارچهای زرد پیچید به دست مبارک رسول اکرم (ص) داد، پیامبر فرمود: من جامهی زرد را نهی کردم؛ او را در قنداقهای سفید پیچید، نبی […]

  ادامه ...

 • تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره […] 0

  القاب امام مجتبی

  تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره […]

  ادامه ...

 • هنگامی که فجر دیگری شکافت و انفجار نور بر دامن فاطمه (ع) پدیدار شد، رسول الله (ص) وعلی (ع) از قدوم مولود فاطمه (ع) با خبر میشوند. فاطمه (ع) نوزاد […] 0

  نام گذاری امام حسن

  هنگامی که فجر دیگری شکافت و انفجار نور بر دامن فاطمه (ع) پدیدار شد، رسول الله (ص) وعلی (ع) از قدوم مولود فاطمه (ع) با خبر میشوند. فاطمه (ع) نوزاد […]

  ادامه ...

 • صدیقه طاهره از همسر خویش خواست تا برای نوزاد نامی انتخاب کند، لیکن امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: من در نامگذاری فرزندم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشی نمیگیرم.پیامبر […] 0

  نام گذاری امام حسن

  صدیقه طاهره از همسر خویش خواست تا برای نوزاد نامی انتخاب کند، لیکن امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: من در نامگذاری فرزندم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشی نمیگیرم.پیامبر […]

  ادامه ...

 • شناخت مختصری از زندگانی امام حسن علیه السلام تولد و کودکی: امام حسن علیه السلام فرزند امیر مؤمنان علی بن ابیطالب و مادرش مهتر زنان فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا […] 0

  شناخت مختصری از زندگانی امام حسن علیه السلام

  شناخت مختصری از زندگانی امام حسن علیه السلام تولد و کودکی: امام حسن علیه السلام فرزند امیر مؤمنان علی بن ابیطالب و مادرش مهتر زنان فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا […]

  ادامه ...

 • امام سجاد زین العابدین علیه السلام می فرماید:چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام اولین نوزاد خود را به دنیا آورد، از همسرش امام علی علیه السلام درخواست نمود تا نامی […] 0

  مراسم نامگذاری و بیمه ساختن امام حسن

  امام سجاد زین العابدین علیه السلام می فرماید:چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام اولین نوزاد خود را به دنیا آورد، از همسرش امام علی علیه السلام درخواست نمود تا نامی […]

  ادامه ...

 • القاب امام حسن مجتبی علیه السلام امام حسن علیه السلام دارای قلبی پاک و رئوف نسبت به دردمندان و تیره بختان جامعه داشتند و با خرابه‌نشینان دردمند و اقشار مستضعف […] 0

  القاب امام حسن مجتبی علیه السلام

  القاب امام حسن مجتبی علیه السلام امام حسن علیه السلام دارای قلبی پاک و رئوف نسبت به دردمندان و تیره بختان جامعه داشتند و با خرابه‌نشینان دردمند و اقشار مستضعف […]

  ادامه ...

 • نوادهی رسول خدا صلی الله علیه و آله را به لقبهای زیر میشناختند:امام دوم؛ ریحانهی رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ زکی؛ سبط اول؛ سید؛ طیب؛ مصلح؛ نقی و […] 0

  القاب و کنیه امام حسن

  نوادهی رسول خدا صلی الله علیه و آله را به لقبهای زیر میشناختند:امام دوم؛ ریحانهی رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ زکی؛ سبط اول؛ سید؛ طیب؛ مصلح؛ نقی و […]

  ادامه ...