آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • پدرش علی (ع) است، فرزند ابوطالب، نواده عبدالمطلب، نور چشم فاطمه بنت اسد، پرورده روی سینه پیامبر (ص)، و همراه و همگام او قبل از بعثت، او نخستین مومن به […] 0

  پدر امام حسن

  پدرش علی (ع) است، فرزند ابوطالب، نواده عبدالمطلب، نور چشم فاطمه بنت اسد، پرورده روی سینه پیامبر (ص)، و همراه و همگام او قبل از بعثت، او نخستین مومن به […]

  ادامه ...

 • بخشی مهم از اوقات علی (ع) صرف تصفیهها شد، اگر چه در تصفیه برخی از افراد چون معاویه موفق نبود و کارش به جائی رسید که حتی یقال معاویه و […] 0

  تصفیه ها زمان امام علی

  بخشی مهم از اوقات علی (ع) صرف تصفیهها شد، اگر چه در تصفیه برخی از افراد چون معاویه موفق نبود و کارش به جائی رسید که حتی یقال معاویه و […]

  ادامه ...

 • اشارهاز آنجا که بخش عمدهی حیات با برکت امام حسن علیه السلام در زمان امام علی علیه السلام بوده و بعد از آن حضرت نیز سخنانیصفحه ۱۴۸ از ۳۲۶از امام […] 0

  امام حسن و امام علی

  اشارهاز آنجا که بخش عمدهی حیات با برکت امام حسن علیه السلام در زمان امام علی علیه السلام بوده و بعد از آن حضرت نیز سخنانیصفحه ۱۴۸ از ۳۲۶از امام […]

  ادامه ...

 • حسن (ع) عزیز پدر بود، آنچنان که عزیز رسول خدا (ع) بود. میزان محبت این پدر به پسر تنها با مطالعه نامه ۳۱ نهج البلاغه معلوم میشود. در منطقه حاضرین، […] 0

  امام حسن عزیز پدر

  حسن (ع) عزیز پدر بود، آنچنان که عزیز رسول خدا (ع) بود. میزان محبت این پدر به پسر تنها با مطالعه نامه ۳۱ نهج البلاغه معلوم میشود. در منطقه حاضرین، […]

  ادامه ...

 • آنان وارد مدینه شدند که از این پس مدینه الرسول (ص) خوانده میشد (یثرب سابق) به ظاهر قرار و آرامی یافتند و این از یک دید درست و واقعی بود، […] 0

  سالهای دشوار پیامبر در مدینه

  آنان وارد مدینه شدند که از این پس مدینه الرسول (ص) خوانده میشد (یثرب سابق) به ظاهر قرار و آرامی یافتند و این از یک دید درست و واقعی بود، […]

  ادامه ...

 • خانواده امام حسن (ع) در خصوص تعداد همسران آن حضرت، بسیاری از مورّخان راه افراط را پیش گرفته‏ اند و فرسنگ‏ها از حقایق و واقعیت‏ها فاصله گرفته‏اند. از این رو […] 0

  خانواده امام حسن (ع)

  خانواده امام حسن (ع) در خصوص تعداد همسران آن حضرت، بسیاری از مورّخان راه افراط را پیش گرفته‏ اند و فرسنگ‏ها از حقایق و واقعیت‏ها فاصله گرفته‏اند. از این رو […]

  ادامه ...

 • امام حسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: حیانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکلتا یدیه وردا، و قال: أما انه سید ریاحینالجنۀ سوی الآس [ […] 0

  هدیه ی پیامبر به امام حسن (ع)

  امام حسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: حیانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکلتا یدیه وردا، و قال: أما انه سید ریاحینالجنۀ سوی الآس [ […]

  ادامه ...

 • در عین حال او در حضور پدر ساکت بود و از همان کودکی در برابر هیبت و عظمت علی (ع) وامانده میگشت و مدعی بود که در برابر پدر نمیتواند […] 0

  امام حسن در حضور پدر

  در عین حال او در حضور پدر ساکت بود و از همان کودکی در برابر هیبت و عظمت علی (ع) وامانده میگشت و مدعی بود که در برابر پدر نمیتواند […]

  ادامه ...

 • نسل شفاف امام مجتبی (ع) را علی و فاطمه (ع) آنگاه نژاد پاک رسول الله (ص) شکل میدهد. نسل شفاف رسول الله صلی و الله و آله در کتاب «رسول […] 0

  نسل امام حسن

  نسل شفاف امام مجتبی (ع) را علی و فاطمه (ع) آنگاه نژاد پاک رسول الله (ص) شکل میدهد. نسل شفاف رسول الله صلی و الله و آله در کتاب «رسول […]

  ادامه ...

 • ابنجوزی در تذکره الخواص از سیره نویسان نقل میکند زمانی که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد از کوفه عازم مدینهشد. برخی از همراهان و پیروان معاویه مثل […] 0

  دفاع امام حسن (ع) از امام علی و افشاگری علیه بنی امیه

  ابنجوزی در تذکره الخواص از سیره نویسان نقل میکند زمانی که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد از کوفه عازم مدینهشد. برخی از همراهان و پیروان معاویه مثل […]

  ادامه ...