آرشیو شهادت

 • در تحریر قصص و تقریر روایات مختلفه واجب می کند که علمای اخبار و تواریخ رعایت ایجاز را دست باز ندهند و اخبار متشتته را غث و سمین کنند و […] 0

  شهادت امام حسن (ع)

  در تحریر قصص و تقریر روایات مختلفه واجب می کند که علمای اخبار و تواریخ رعایت ایجاز را دست باز ندهند و اخبار متشتته را غث و سمین کنند و […]

  ادامه ...

 • اشارهاهل بیت علیهم السلام همگی (از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام) به دست دشمنان اسلام به شهادت[ رسیدهاند. به هنگام شهادت ائمه علیهم السلام حوادثی […] 0

  شهادت امام حسن (ع)

  اشارهاهل بیت علیهم السلام همگی (از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام) به دست دشمنان اسلام به شهادت[ رسیدهاند. به هنگام شهادت ائمه علیهم السلام حوادثی […]

  ادامه ...

 • اشارهمشهور میان مورخان و علمای مسلمان این است که امام مجتبی علیهالسلام بر اثر زهری که از سوی معاویه بن ابیسفیان توسط جعده به آن حضرت خورانیده شد، در روز […] 0

  شهادت مظلومانه امام مجتبی علیه السلام

  اشارهمشهور میان مورخان و علمای مسلمان این است که امام مجتبی علیهالسلام بر اثر زهری که از سوی معاویه بن ابیسفیان توسط جعده به آن حضرت خورانیده شد، در روز […]

  ادامه ...

 • ابوالحسن مدائنی مینویسد: عبدالله بن سلمه جهت رساندن خبر رحلت جانگداز امام مجتبی علیهالسلام برای زیاد بن ابیه [۵۰۰] وارد بصره شد، که به محض پخش خبر شهادت آن حضرت، […] 0

  مردم بصره در شهادت امام حسن

  ابوالحسن مدائنی مینویسد: عبدالله بن سلمه جهت رساندن خبر رحلت جانگداز امام مجتبی علیهالسلام برای زیاد بن ابیه [۵۰۰] وارد بصره شد، که به محض پخش خبر شهادت آن حضرت، […]

  ادامه ...

 • وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […] 0

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […]

  ادامه ...

 • خاک کوی یار زیارت بزرگان و اولیاء، عمق بخشیدن به ارادت قلبی به پاکان درگاه الهی و در نتیجه، میثاق دوباره بندگی با خدای تعالی و درخواست قرب و رضایت […] 0

  خاک کوی یار

  خاک کوی یار زیارت بزرگان و اولیاء، عمق بخشیدن به ارادت قلبی به پاکان درگاه الهی و در نتیجه، میثاق دوباره بندگی با خدای تعالی و درخواست قرب و رضایت […]

  ادامه ...

 • پاسخ حق پس از شهادت امیرمؤمنان و صلح امام حسن علیه السلام ، خوارج تمام قوای خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به معاویه خبر رسید که […] 0

  پاسخ حق

  پاسخ حق پس از شهادت امیرمؤمنان و صلح امام حسن علیه السلام ، خوارج تمام قوای خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به معاویه خبر رسید که […]

  ادامه ...

 • امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت میگریست. شخصی از آن حضرت پرسید: شما چرا گریه میکنید؟ زیرا نسبتی که شما بارسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم […] 0

  علل گریه ی امام حسن (ع) به هنگام شهادت

  امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت میگریست. شخصی از آن حضرت پرسید: شما چرا گریه میکنید؟ زیرا نسبتی که شما بارسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم […]

  ادامه ...

 • نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […] 0

  نام آسمانی

  نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […]

  ادامه ...

 • فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […] 0

  فریادرس محرومان

  فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […]

  ادامه ...