آرشیو ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

 • ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در پانزدهمین شب از ماه مبارک رمضان خانه رسالت پس از انتظار طولانی به استقبال مولود محبوب خود می شتافت درست همان گونه که […] 0

  ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

  ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در پانزدهمین شب از ماه مبارک رمضان خانه رسالت پس از انتظار طولانی به استقبال مولود محبوب خود می شتافت درست همان گونه که […]

  ادامه ...

 • رسول خدا (ص) به خاطر شدت علاقهاش به حسن (ع) و برادرش آنها را پسران خود و پسران دختر خود خطاب میکرد و میفرمود خداوندا دوستشان دارم تو هم آنها […] 0

  فرزندی امام مجتبی

  رسول خدا (ص) به خاطر شدت علاقهاش به حسن (ع) و برادرش آنها را پسران خود و پسران دختر خود خطاب میکرد و میفرمود خداوندا دوستشان دارم تو هم آنها […]

  ادامه ...

 • شکل گیری ساختار اندام و روح انسان را در نسل وی میتوان جستجو نمود. تاثیر گذاری ویژگیهای جسمی و روحی نژاد در خلق و خوی و نیز اندام افراد ناگزیر […] 0

  امام حسن پیش از ولادت

  شکل گیری ساختار اندام و روح انسان را در نسل وی میتوان جستجو نمود. تاثیر گذاری ویژگیهای جسمی و روحی نژاد در خلق و خوی و نیز اندام افراد ناگزیر […]

  ادامه ...

 • سبطی در آغوش جبرئیل عبدالله بن عبّاس – پسر عموی پیغمبر اسلام و امام علیّ صلوات الله و سلامه علیهما – حکایت نماید: روزی در محضر رسول الله صلی الله […] 0

  سبطی در آغوش جبرئیل

  سبطی در آغوش جبرئیل عبدالله بن عبّاس – پسر عموی پیغمبر اسلام و امام علیّ صلوات الله و سلامه علیهما – حکایت نماید: روزی در محضر رسول الله صلی الله […]

  ادامه ...

 • ولادت امام حسن علیه السلام در شب نیمه ماه رمضان سال سوّم هجرت در مدینه تولد یافت. وى نخستین پسرى بود که خداوند متعال به خانواده على و فاطمه عنایت […] 0

  ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام

  ولادت امام حسن علیه السلام در شب نیمه ماه رمضان سال سوّم هجرت در مدینه تولد یافت. وى نخستین پسرى بود که خداوند متعال به خانواده على و فاطمه عنایت […]

  ادامه ...

 • حدود هفت سال از زندگی آن بزرگوار با پیامبر عزیز گذشت که در این مدت بسیار مورد لطف و احترام و محبت پیامبر گرامی (ص) بود. رسول خدا در مواقع […] 0

  دوران کودکی امام حسن

  حدود هفت سال از زندگی آن بزرگوار با پیامبر عزیز گذشت که در این مدت بسیار مورد لطف و احترام و محبت پیامبر گرامی (ص) بود. رسول خدا در مواقع […]

  ادامه ...

 • مورخان در مورد سال ولادت او هم سخن نیستند.– برخی آن را رمضان سال سوم هجرت ذکر کردهاند [۱۴].[صفحه ۳۴]– برخی تولد او را در سال دوم هجری خواندهاند [۱۵] […] 0

  سال ولادت امام حسن

  مورخان در مورد سال ولادت او هم سخن نیستند.– برخی آن را رمضان سال سوم هجرت ذکر کردهاند [۱۴].[صفحه ۳۴]– برخی تولد او را در سال دوم هجری خواندهاند [۱۵] […]

  ادامه ...

 • پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، سال دوم یا سوم هجرت بود که اولین ثمرهی نبوت و امامت، مدینه الرسول را نور باران کرد و کانون امامت و ولایت را درخششی […] 0

  ولادت امام حسن

  پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، سال دوم یا سوم هجرت بود که اولین ثمرهی نبوت و امامت، مدینه الرسول را نور باران کرد و کانون امامت و ولایت را درخششی […]

  ادامه ...

 • ولادت امام به بسیاری از اضطرابات و وسوسه انگیزیها پایان داد. ولادتش خاطره شیرینی پیروزیهای جنگ بدر را که در رمضان سال قبل اتفاق افتاده بود بیشتر کرد و برای […] 0

  اهمیت ولادت امام حسن

  ولادت امام به بسیاری از اضطرابات و وسوسه انگیزیها پایان داد. ولادتش خاطره شیرینی پیروزیهای جنگ بدر را که در رمضان سال قبل اتفاق افتاده بود بیشتر کرد و برای […]

  ادامه ...

 • حضرت امام حسن مجتبی (ع)در نیمهی ماه رمضان سال دوم یا سوم هجری قمری در مدینهی معظمه، از مادر مکرمهاش حضرت فاطمه زهراء دختر گرامی پیامبر گرامی اسلام (ص) دیده […] 0

  مولد و میلاد امام حسن

  حضرت امام حسن مجتبی (ع)در نیمهی ماه رمضان سال دوم یا سوم هجری قمری در مدینهی معظمه، از مادر مکرمهاش حضرت فاطمه زهراء دختر گرامی پیامبر گرامی اسلام (ص) دیده […]

  ادامه ...