آرشیو شهادت

 • وصیت نور پیشوایان دین، همان گونه که روش زندگی شان درس درست زیستن است، لحظات عروج و پیوستنشان به ملکوت نیز با درس وعبرت همراه است. مهم این است که […] 0

  وصیت نور

  وصیت نور پیشوایان دین، همان گونه که روش زندگی شان درس درست زیستن است، لحظات عروج و پیوستنشان به ملکوت نیز با درس وعبرت همراه است. مهم این است که […]

  ادامه ...

 • بخش پایانی کتاب را در چهار فصل، با رعایت اختصار مطرح خواهیم کرد.فصلی از آن در مورد رثای امام است و در آن از زمزمهها و اشعار حسین (ع) و […] 0

  پس از شهادت امام حسن

  بخش پایانی کتاب را در چهار فصل، با رعایت اختصار مطرح خواهیم کرد.فصلی از آن در مورد رثای امام است و در آن از زمزمهها و اشعار حسین (ع) و […]

  ادامه ...

 • شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […] 0

  شعر تربیت

  شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […]

  ادامه ...

 • در آن زمان عبدالله بن عباس در شام به سر میبرد، چون خبر خوشحالی معاویه را در رحلت امام مجتبی علیهالسلام شنید بر او داخل شد و چون بر زمین […] 0

  معاویه و یارانش در شهادت امام حسن

  در آن زمان عبدالله بن عباس در شام به سر میبرد، چون خبر خوشحالی معاویه را در رحلت امام مجتبی علیهالسلام شنید بر او داخل شد و چون بر زمین […]

  ادامه ...

 • مظهر کرامت کرامت و بزرگواری انسان، در عفو و گذشت او، به ویژه هنگام توانایی بر انتقام آشکار می شود. انسان کریم همواره پی بهانه برای عفو و گذشت است […] 0

  مظهر کرامت

  مظهر کرامت کرامت و بزرگواری انسان، در عفو و گذشت او، به ویژه هنگام توانایی بر انتقام آشکار می شود. انسان کریم همواره پی بهانه برای عفو و گذشت است […]

  ادامه ...

 • علت ممانعت از دفن بدن مطهر امام حسن علیه السلام در کنار پیامبر صلی الله و علیه و آله یکی از امامان معصوم و نوه ی بزرگ پیامبر اسلام صلی […] 0

  علت ممانعت از دفن بدن مطهر امام حسن (ع) در کنار پیامبر (ص)

  علت ممانعت از دفن بدن مطهر امام حسن علیه السلام در کنار پیامبر صلی الله و علیه و آله یکی از امامان معصوم و نوه ی بزرگ پیامبر اسلام صلی […]

  ادامه ...

 • بعد از شهادت امام همام برادر بزرگوارش امام حسین (ع) مسوول تجهیز وی میباشد. حضرت بدن مبارک امام مجتبی (ع) را غسل و کفن نموده برای دفن به طرف حرم […] 0

  مراسم دفن امام حسن

  بعد از شهادت امام همام برادر بزرگوارش امام حسین (ع) مسوول تجهیز وی میباشد. حضرت بدن مبارک امام مجتبی (ع) را غسل و کفن نموده برای دفن به طرف حرم […]

  ادامه ...

 • شهادتش را شهید کردند: از جمله جاهایى که واژه ها لال مى گردند، (پیرامون شهادت مظلومانه) امام حسن علیه السلام است. إین الحسن إین الحسین… کجاست حسن بن على (مسموم […] 0

  شهادتش را شهید کردند

  شهادتش را شهید کردند: از جمله جاهایى که واژه ها لال مى گردند، (پیرامون شهادت مظلومانه) امام حسن علیه السلام است. إین الحسن إین الحسین… کجاست حسن بن على (مسموم […]

  ادامه ...

 • در بیکران حُسن حَسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت، عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می شد […] 0

  در بیکران حُسن حَسن

  در بیکران حُسن حَسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت، عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می شد […]

  ادامه ...

 • گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر […] 0

  گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار

  گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر […]

  ادامه ...