آرشیو شهادت

 • شمشیر طعنه دنیا، خانه امتحان انسان هاست که روسفیدی آخرت آنان در گرو سربلندی در امتحانات دنیایی است. نیکوکاران باید دقت کنند که گاه فتنه و امتحانات دنیایی آن قدر […] 0

  شمشیر طعنه

  شمشیر طعنه دنیا، خانه امتحان انسان هاست که روسفیدی آخرت آنان در گرو سربلندی در امتحانات دنیایی است. نیکوکاران باید دقت کنند که گاه فتنه و امتحانات دنیایی آن قدر […]

  ادامه ...

 • حسن (ع) از دنیا رفت و با مرگ او بسیاری از التهابات فرو نشستند، و بسیاری از امیدها و آرزوها پیروز شده و یا ناکام ماندند. معاویه آرزوی تعجیل در […] 0

  سرگذشت جعده بعد از شهادت امام حسن

  حسن (ع) از دنیا رفت و با مرگ او بسیاری از التهابات فرو نشستند، و بسیاری از امیدها و آرزوها پیروز شده و یا ناکام ماندند. معاویه آرزوی تعجیل در […]

  ادامه ...

 • وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […] 0

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […]

  ادامه ...

 • پاسخ حق پس از شهادت امیرمؤمنان و صلح امام حسن علیه السلام ، خوارج تمام قوای خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به معاویه خبر رسید که […] 0

  پاسخ حق

  پاسخ حق پس از شهادت امیرمؤمنان و صلح امام حسن علیه السلام ، خوارج تمام قوای خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به معاویه خبر رسید که […]

  ادامه ...

 • وصیت نور پیشوایان دین، همان گونه که روش زندگی شان درس درست زیستن است، لحظات عروج و پیوستنشان به ملکوت نیز با درس وعبرت همراه است. مهم این است که […] 0

  وصیت نور

  وصیت نور پیشوایان دین، همان گونه که روش زندگی شان درس درست زیستن است، لحظات عروج و پیوستنشان به ملکوت نیز با درس وعبرت همراه است. مهم این است که […]

  ادامه ...

 • نهضت الهام بخش قیام امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت وافکار عمومی را بر ضد حکومت […] 0

  نهضت الهام بخش

  نهضت الهام بخش قیام امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت وافکار عمومی را بر ضد حکومت […]

  ادامه ...

 • بعد از شهادت امام همام برادر بزرگوارش امام حسین (ع) مسوول تجهیز وی میباشد. حضرت بدن مبارک امام مجتبی (ع) را غسل و کفن نموده برای دفن به طرف حرم […] 0

  مراسم دفن امام حسن

  بعد از شهادت امام همام برادر بزرگوارش امام حسین (ع) مسوول تجهیز وی میباشد. حضرت بدن مبارک امام مجتبی (ع) را غسل و کفن نموده برای دفن به طرف حرم […]

  ادامه ...

 • مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده شیخ کلینی «ره » از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت «جعده » دختر اشعث بن قیس کندی امام حسن علیه […] 0

  مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده

  مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده شیخ کلینی «ره » از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت «جعده » دختر اشعث بن قیس کندی امام حسن علیه […]

  ادامه ...

 • دو برادر؛ دو یار فروتنی همراه با احترام، سیره اجتماعی مردان خداست که یکدیگر را برای رضایت الهی اکرام و احترام می کنند. سرّ این مطلب در آن است که […] 0

  دو برادر دو یار

  دو برادر؛ دو یار فروتنی همراه با احترام، سیره اجتماعی مردان خداست که یکدیگر را برای رضایت الهی اکرام و احترام می کنند. سرّ این مطلب در آن است که […]

  ادامه ...

 • وصیت امام حسن (ع) به برادرش حسین (ع) و این هم وصیتی است که از امالی شیخ(ره)نقل شده که به برادرش امام حسین(ع) فرمود: «هذا ما اوصی به الحسن بن […] 0

  وصیت امام حسن (ع) به برادرش حسین (ع)

  وصیت امام حسن (ع) به برادرش حسین (ع) و این هم وصیتی است که از امالی شیخ(ره)نقل شده که به برادرش امام حسین(ع) فرمود: «هذا ما اوصی به الحسن بن […]

  ادامه ...