آرشیو شهادت

 • حدیث سنگ و سبو چه دشوار است شرح جان گذار سوختن شمع و چه دنیای غریبی است دنیای پست خاک. آنکه فروغش بیشتر است، سوز و گدازش نیز بیشتر است […] 0

  حدیث سنگ و سبو

  حدیث سنگ و سبو چه دشوار است شرح جان گذار سوختن شمع و چه دنیای غریبی است دنیای پست خاک. آنکه فروغش بیشتر است، سوز و گدازش نیز بیشتر است […]

  ادامه ...

 • از مرگ و شهادت حسن (ع) همه گریستند و به ماتم داری پرداختند، عدهای شاید اشکی نریختند ولی در دل خود اندوهی را از آن سبب احساس میکردند. ولی بسیاری […] 0

  روحیه مردم بعد از شهادت امام حسن

  از مرگ و شهادت حسن (ع) همه گریستند و به ماتم داری پرداختند، عدهای شاید اشکی نریختند ولی در دل خود اندوهی را از آن سبب احساس میکردند. ولی بسیاری […]

  ادامه ...

 • آشنایی از کوی دوست حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در فرمایشی نورانی، با توصیف صفات نیک یکی از یاران خویش، شیعیان را به پیروی از او تحریک می فرماید: […] 0

  آشنایی از کوی دوست

  آشنایی از کوی دوست حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در فرمایشی نورانی، با توصیف صفات نیک یکی از یاران خویش، شیعیان را به پیروی از او تحریک می فرماید: […]

  ادامه ...

 • وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. […] 0

  وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام

  وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. […]

  ادامه ...

 • صداقت عاشقی صبر بر مصیبت های دنیا و پایداری در راه بندگی حق تعالی، رمزی از اسرار عاشقی و راستی در ادعای شیفتگی و شیدایی است. تحمل مشکلات دنیایی و […] 0

  صداقت عاشقی

  صداقت عاشقی صبر بر مصیبت های دنیا و پایداری در راه بندگی حق تعالی، رمزی از اسرار عاشقی و راستی در ادعای شیفتگی و شیدایی است. تحمل مشکلات دنیایی و […]

  ادامه ...

 • مظهر کرامت کرامت و بزرگواری انسان، در عفو و گذشت او، به ویژه هنگام توانایی بر انتقام آشکار می شود. انسان کریم همواره پی بهانه برای عفو و گذشت است […] 0

  مظهر کرامت

  مظهر کرامت کرامت و بزرگواری انسان، در عفو و گذشت او، به ویژه هنگام توانایی بر انتقام آشکار می شود. انسان کریم همواره پی بهانه برای عفو و گذشت است […]

  ادامه ...

 • ابنقتیبه نیز مینویسد: خبر رحلت امام مجتبی علیهالسلام چون به معاویه رسید، او[صفحه ۳۱۰]و بعضی از همراهانش سجدهی شکر به جا آوردند و تکبیر گفتند، و لیکن فاخته همسر معاویه […] 0

  همسر معاویه در شهادت امام حسن

  ابنقتیبه نیز مینویسد: خبر رحلت امام مجتبی علیهالسلام چون به معاویه رسید، او[صفحه ۳۱۰]و بعضی از همراهانش سجدهی شکر به جا آوردند و تکبیر گفتند، و لیکن فاخته همسر معاویه […]

  ادامه ...

 • اشارهاهل بیت علیهم السلام همگی (از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام) به دست دشمنان اسلام به شهادت[ رسیدهاند. به هنگام شهادت ائمه علیهم السلام حوادثی […] 0

  شهادت امام حسن (ع)

  اشارهاهل بیت علیهم السلام همگی (از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام) به دست دشمنان اسلام به شهادت[ رسیدهاند. به هنگام شهادت ائمه علیهم السلام حوادثی […]

  ادامه ...

 • گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر […] 0

  گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار

  گریه امام حسن (ع) هنگام احتضار به او گفتند:« شما دیگر چرا گریه می کنید؟ با اینکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستید و پیامبر […]

  ادامه ...

 • در این موضوع تردیدی نیست که امام مجتبی چندین نوبت با دسیسههای معاویه مسموم شدند و در نهایت با زهر به شهادت رسید. منابع معتبر تاریخی این خصوصیات را بیان […] 0

  شهادت امام حسن

  در این موضوع تردیدی نیست که امام مجتبی چندین نوبت با دسیسههای معاویه مسموم شدند و در نهایت با زهر به شهادت رسید. منابع معتبر تاریخی این خصوصیات را بیان […]

  ادامه ...