آرشیو شهادت

 • ده سال پس از صلح امام حسن با معاویه، پسر ابوسفیان تصمیم گرفت برای فرزندش بیعت بگیرد و او را ولیعهد خود گرداند.اما در این راه امام حسن مجتبی (ع) […] 0

  شهادت امام مجتبی

  ده سال پس از صلح امام حسن با معاویه، پسر ابوسفیان تصمیم گرفت برای فرزندش بیعت بگیرد و او را ولیعهد خود گرداند.اما در این راه امام حسن مجتبی (ع) […]

  ادامه ...

 • حاکم در مستدرک مینویسد:[صفحه ۳۱۱]«چون امام حسن مجتبی علیهالسلام درگذشت، زنان بنیهاشم یک ماه در سوگ آن حضرت عزاداری و نوحهسرایی نمودند.» [۵۰۵].عبیده بنت نائل از عایشه بنت سعد نقل […] 0

  بنی هاشم در روز رحلت امام حسن

  حاکم در مستدرک مینویسد:[صفحه ۳۱۱]«چون امام حسن مجتبی علیهالسلام درگذشت، زنان بنیهاشم یک ماه در سوگ آن حضرت عزاداری و نوحهسرایی نمودند.» [۵۰۵].عبیده بنت نائل از عایشه بنت سعد نقل […]

  ادامه ...

 • فروغ نور چون امام حسن مجتبی علیه السلام پا بر پهنه عالم خاکی نهاد، خانه فاطمه علیها السلام در انتظار گام های نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله […] 0

  فروغ نور

  فروغ نور چون امام حسن مجتبی علیه السلام پا بر پهنه عالم خاکی نهاد، خانه فاطمه علیها السلام در انتظار گام های نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله […]

  ادامه ...

 • معاویه جهت زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید و برداشتن امام حسن علیه السلام از سر راه خود سمی برای جعده دختر اشعث بنقیس (همسر امام حسن علیه السلام) فرستاد […] 0

  امام حسن (ع) و نکوهش از قاتل پس از مسمومیت

  معاویه جهت زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید و برداشتن امام حسن علیه السلام از سر راه خود سمی برای جعده دختر اشعث بنقیس (همسر امام حسن علیه السلام) فرستاد […]

  ادامه ...

 • چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […] 0

  چگونگی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

  چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیهالسلام نسبت به انعکاس شهادت آن بزرگوار فرمود:«مکث الناس یبکون علی الحسن بن علی و عطلت الاسواق [۴۹۷]؛ به هنگام شهادت امام مجتبی علیهالسلام مردم گریه و زاری […] 0

  واکنش مردم در شهادت امام حسن

  امام باقر علیهالسلام نسبت به انعکاس شهادت آن بزرگوار فرمود:«مکث الناس یبکون علی الحسن بن علی و عطلت الاسواق [۴۹۷]؛ به هنگام شهادت امام مجتبی علیهالسلام مردم گریه و زاری […]

  ادامه ...

 • از مرگ و شهادت حسن (ع) همه گریستند و به ماتم داری پرداختند، عدهای شاید اشکی نریختند ولی در دل خود اندوهی را از آن سبب احساس میکردند. ولی بسیاری […] 0

  روحیه مردم بعد از شهادت امام حسن

  از مرگ و شهادت حسن (ع) همه گریستند و به ماتم داری پرداختند، عدهای شاید اشکی نریختند ولی در دل خود اندوهی را از آن سبب احساس میکردند. ولی بسیاری […]

  ادامه ...

 • ابنقتیبه نیز مینویسد: خبر رحلت امام مجتبی علیهالسلام چون به معاویه رسید، او[صفحه ۳۱۰]و بعضی از همراهانش سجدهی شکر به جا آوردند و تکبیر گفتند، و لیکن فاخته همسر معاویه […] 0

  همسر معاویه در شهادت امام حسن

  ابنقتیبه نیز مینویسد: خبر رحلت امام مجتبی علیهالسلام چون به معاویه رسید، او[صفحه ۳۱۰]و بعضی از همراهانش سجدهی شکر به جا آوردند و تکبیر گفتند، و لیکن فاخته همسر معاویه […]

  ادامه ...

 • وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […] 0

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […]

  ادامه ...

 • فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […] 0

  فریادرس محرومان

  فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […]

  ادامه ...