آرشیو شهادت

 • مقدمهحسن (ع) به خلافت رسید ولی سراسر دوران خلافت او و حتی پس از آن با توطئهها مواجه بود. فرصت طلبان و موقعیت خواهان در کار او رخنه کرده و […] 0

  دشواریهای حکومت امام حسن

  مقدمهحسن (ع) به خلافت رسید ولی سراسر دوران خلافت او و حتی پس از آن با توطئهها مواجه بود. فرصت طلبان و موقعیت خواهان در کار او رخنه کرده و […]

  ادامه ...

 • شعر زیبا در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام ای تو با قلبم صمیمی یا حسن تو کریم بن کریمی یا حسن داری از زهرا نشان یا مجتبی مهربانی دل […] 0

  شعر زیبا در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام

  شعر زیبا در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام ای تو با قلبم صمیمی یا حسن تو کریم بن کریمی یا حسن داری از زهرا نشان یا مجتبی مهربانی دل […]

  ادامه ...

 • نتیجه بی وفایی دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولناکی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از این درس […] 0

  نتیجه بی وفایی

  نتیجه بی وفایی دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولناکی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از این درس […]

  ادامه ...

 • به گفته بسیاری از مورخین آن حضرت با زهری که معاویه برای جعده همسر آن حضرت فرستاده بود به شهادت رسید، معاویه به جعده وعده ازدواج با یزید و دادن […] 0

  شهادت امام حسن (ع)

  به گفته بسیاری از مورخین آن حضرت با زهری که معاویه برای جعده همسر آن حضرت فرستاده بود به شهادت رسید، معاویه به جعده وعده ازدواج با یزید و دادن […]

  ادامه ...

 • شام رهایی ماجرای صلح و خیانت معاویه سبب شد تا مدت خلافت امام حسن علیه السلام فقط شش ماه و ۴ روز (از ۲۱ رمضان سال ۴۰ ه .ق تا […] 0

  شام رهایی

  شام رهایی ماجرای صلح و خیانت معاویه سبب شد تا مدت خلافت امام حسن علیه السلام فقط شش ماه و ۴ روز (از ۲۱ رمضان سال ۴۰ ه .ق تا […]

  ادامه ...

 • در این موضوع تردیدی نیست که امام مجتبی چندین نوبت با دسیسههای معاویه مسموم شدند و در نهایت با زهر به شهادت رسید. منابع معتبر تاریخی این خصوصیات را بیان […] 0

  شهادت امام حسن

  در این موضوع تردیدی نیست که امام مجتبی چندین نوبت با دسیسههای معاویه مسموم شدند و در نهایت با زهر به شهادت رسید. منابع معتبر تاریخی این خصوصیات را بیان […]

  ادامه ...

 • صلح آگاهانه از نظر اسلام، جنگ یا صلح هیچ کدام اصالت ندارند و هر کدام که در حفظ کیان اسلامی و پابرجایی کلمه توحید به کار آید، باید اجرا شود. […] 0

  صلح آگاهانه

  صلح آگاهانه از نظر اسلام، جنگ یا صلح هیچ کدام اصالت ندارند و هر کدام که در حفظ کیان اسلامی و پابرجایی کلمه توحید به کار آید، باید اجرا شود. […]

  ادامه ...

 • ظاهرا روزی گرم بود، و امام آن روز را روزه داشت. و جعده برنامه افطاری او را ترتیب داده بود زهر را در کاسه شیر ریخت و به خورد امام […] 0

  کیفیت قتل امام حسن

  ظاهرا روزی گرم بود، و امام آن روز را روزه داشت. و جعده برنامه افطاری او را ترتیب داده بود زهر را در کاسه شیر ریخت و به خورد امام […]

  ادامه ...

 • چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […] 0

  چگونگی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

  چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […]

  ادامه ...

 • در بیکران حُسن حَسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت، عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می شد […] 0

  در بیکران حُسن حَسن

  در بیکران حُسن حَسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت، عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می شد […]

  ادامه ...