آرشیو شهادت

 • فروغ نور چون امام حسن مجتبی علیه السلام پا بر پهنه عالم خاکی نهاد، خانه فاطمه علیها السلام در انتظار گام های نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله […] 0

  فروغ نور

  فروغ نور چون امام حسن مجتبی علیه السلام پا بر پهنه عالم خاکی نهاد، خانه فاطمه علیها السلام در انتظار گام های نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله […]

  ادامه ...

 • وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […] 0

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده

  وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به جُناده جُنادَهِ بن اَبی اُمَیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به […]

  ادامه ...

 • حاکم در مستدرک مینویسد:[صفحه ۳۱۱]«چون امام حسن مجتبی علیهالسلام درگذشت، زنان بنیهاشم یک ماه در سوگ آن حضرت عزاداری و نوحهسرایی نمودند.» [۵۰۵].عبیده بنت نائل از عایشه بنت سعد نقل […] 0

  بنی هاشم در روز رحلت امام حسن

  حاکم در مستدرک مینویسد:[صفحه ۳۱۱]«چون امام حسن مجتبی علیهالسلام درگذشت، زنان بنیهاشم یک ماه در سوگ آن حضرت عزاداری و نوحهسرایی نمودند.» [۵۰۵].عبیده بنت نائل از عایشه بنت سعد نقل […]

  ادامه ...

 • سعد بن بکر گفت: «در روز رحلت حسن بن علی علیهماالسلام ابوهریره جلو در مسجد النبی صلی الله علیه و آله ایستاده بود، گریه میکرد و با صدای بلند میگفت: […] 0

  ابوهریره روز رحلت امام حسن

  سعد بن بکر گفت: «در روز رحلت حسن بن علی علیهماالسلام ابوهریره جلو در مسجد النبی صلی الله علیه و آله ایستاده بود، گریه میکرد و با صدای بلند میگفت: […]

  ادامه ...

 • آشنایی از کوی دوست حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در فرمایشی نورانی، با توصیف صفات نیک یکی از یاران خویش، شیعیان را به پیروی از او تحریک می فرماید: […] 0

  آشنایی از کوی دوست

  آشنایی از کوی دوست حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در فرمایشی نورانی، با توصیف صفات نیک یکی از یاران خویش، شیعیان را به پیروی از او تحریک می فرماید: […]

  ادامه ...

 • مظلومیت او حتی زمان مرگ و وفات او را هم دربر میگرفت. داستان مرگ و دفن او را در فصلی دیگر عرضه خواهیم کرد ولی در اینجا عرضه میداریم که […] 0

  دفن امام حسن

  مظلومیت او حتی زمان مرگ و وفات او را هم دربر میگرفت. داستان مرگ و دفن او را در فصلی دیگر عرضه خواهیم کرد ولی در اینجا عرضه میداریم که […]

  ادامه ...

 • ابوالحسن مدائنی مینویسد: عبدالله بن سلمه جهت رساندن خبر رحلت جانگداز امام مجتبی علیهالسلام برای زیاد بن ابیه [۵۰۰] وارد بصره شد، که به محض پخش خبر شهادت آن حضرت، […] 0

  مردم بصره در شهادت امام حسن

  ابوالحسن مدائنی مینویسد: عبدالله بن سلمه جهت رساندن خبر رحلت جانگداز امام مجتبی علیهالسلام برای زیاد بن ابیه [۵۰۰] وارد بصره شد، که به محض پخش خبر شهادت آن حضرت، […]

  ادامه ...

 • عبادت اولی عبادت یعنی اظهار نیاز همراه با خاکساری در بارگاه محبوب. بنده، آن گاه که در برابر مولای خویش به انجام عبادتی می پردازد، در واقع فقر و احتیاج […] 0

  عبادت اولی

  عبادت اولی عبادت یعنی اظهار نیاز همراه با خاکساری در بارگاه محبوب. بنده، آن گاه که در برابر مولای خویش به انجام عبادتی می پردازد، در واقع فقر و احتیاج […]

  ادامه ...

 • شهادت امام تلاش موفق امام حسن برای به‌کرسی نشاندن اهداف صلح باعث شد که معاویه طرح قتل حضرت را پیگیری نماید تا بتواند به خواسته دیرین خود یعنی تبدیل خلافت […] 0

  شهادت امام حسن علیه السلام

  شهادت امام تلاش موفق امام حسن برای به‌کرسی نشاندن اهداف صلح باعث شد که معاویه طرح قتل حضرت را پیگیری نماید تا بتواند به خواسته دیرین خود یعنی تبدیل خلافت […]

  ادامه ...

 • مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده شیخ کلینی «ره » از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت «جعده » دختر اشعث بن قیس کندی امام حسن علیه […] 0

  مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده

  مسموم شدن امام حسن علیه السلام توسط جعده شیخ کلینی «ره » از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت «جعده » دختر اشعث بن قیس کندی امام حسن علیه […]

  ادامه ...