آرشیو شهادت

 • مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […] 0

  کیفیت شهادت امام حسن

  مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […]

  ادامه ...

 • جهم بن ابی جهم میگوید: چون امام حسن مجتبی علیهالسلام رحلت نمود، قبیلهی بنیهاشم همگی بسیج گردیدند و به تمام شهرها و روستاهای اطراف مدینه که در آنها، انصار زندگی […] 0

  حضور همگانی در شهادت امام حسن

  جهم بن ابی جهم میگوید: چون امام حسن مجتبی علیهالسلام رحلت نمود، قبیلهی بنیهاشم همگی بسیج گردیدند و به تمام شهرها و روستاهای اطراف مدینه که در آنها، انصار زندگی […]

  ادامه ...

 • سعد بن بکر گفت: «در روز رحلت حسن بن علی علیهماالسلام ابوهریره جلو در مسجد النبی صلی الله علیه و آله ایستاده بود، گریه میکرد و با صدای بلند میگفت: […] 0

  ابوهریره روز رحلت امام حسن

  سعد بن بکر گفت: «در روز رحلت حسن بن علی علیهماالسلام ابوهریره جلو در مسجد النبی صلی الله علیه و آله ایستاده بود، گریه میکرد و با صدای بلند میگفت: […]

  ادامه ...

 • در بیکران حُسن حَسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت، عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می شد […] 0

  در بیکران حُسن حَسن

  در بیکران حُسن حَسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت، عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می شد […]

  ادامه ...

 • شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […] 0

  شعر تربیت

  شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […]

  ادامه ...

 • نحوه شهادت امام حسن علیه السلام امام حسن علیه السلام روز پنجشنبه هفتم صفر، و به قولی بیست و هشتم و به قول دیگر در آخر ماه صفر سال ۴۹ […] 0

  نحوه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

  نحوه شهادت امام حسن علیه السلام امام حسن علیه السلام روز پنجشنبه هفتم صفر، و به قولی بیست و هشتم و به قول دیگر در آخر ماه صفر سال ۴۹ […]

  ادامه ...

 • مظلومیت امام حسن علیه السلام از زبان امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام در بیانی جان گداز، شرح جور و جفایی را که اجداد پاکش، به ویژه امام […] 0

  مظلومیت امام حسن علیه السلام از زبان امام باقر علیه السلام

  مظلومیت امام حسن علیه السلام از زبان امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام در بیانی جان گداز، شرح جور و جفایی را که اجداد پاکش، به ویژه امام […]

  ادامه ...

 • مهر الهی اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام را افزون بر مهر خویشاوندی، باید در فطرت پاک و بی آلایش و اصالت ذاتی آن […] 0

  مهر الهی

  مهر الهی اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام را افزون بر مهر خویشاوندی، باید در فطرت پاک و بی آلایش و اصالت ذاتی آن […]

  ادامه ...

 • نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […] 0

  نام آسمانی

  نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […]

  ادامه ...

 • ده سال پس از صلح امام حسن با معاویه، پسر ابوسفیان تصمیم گرفت برای فرزندش بیعت بگیرد و او را ولیعهد خود گرداند.اما در این راه امام حسن مجتبی (ع) […] 0

  شهادت امام مجتبی

  ده سال پس از صلح امام حسن با معاویه، پسر ابوسفیان تصمیم گرفت برای فرزندش بیعت بگیرد و او را ولیعهد خود گرداند.اما در این راه امام حسن مجتبی (ع) […]

  ادامه ...