آرشیو شهادت

 • وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. […] 0

  وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام

  وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. […]

  ادامه ...

 • مقدمهحسن (ع) به خلافت رسید ولی سراسر دوران خلافت او و حتی پس از آن با توطئهها مواجه بود. فرصت طلبان و موقعیت خواهان در کار او رخنه کرده و […] 0

  دشواریهای حکومت امام حسن

  مقدمهحسن (ع) به خلافت رسید ولی سراسر دوران خلافت او و حتی پس از آن با توطئهها مواجه بود. فرصت طلبان و موقعیت خواهان در کار او رخنه کرده و […]

  ادامه ...

 • در آن زمان عبدالله بن عباس در شام به سر میبرد، چون خبر خوشحالی معاویه را در رحلت امام مجتبی علیهالسلام شنید بر او داخل شد و چون بر زمین […] 0

  معاویه و یارانش در شهادت امام حسن

  در آن زمان عبدالله بن عباس در شام به سر میبرد، چون خبر خوشحالی معاویه را در رحلت امام مجتبی علیهالسلام شنید بر او داخل شد و چون بر زمین […]

  ادامه ...

 • اشارهاهل بیت علیهم السلام همگی (از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام) به دست دشمنان اسلام به شهادت[ رسیدهاند. به هنگام شهادت ائمه علیهم السلام حوادثی […] 0

  شهادت امام حسن (ع)

  اشارهاهل بیت علیهم السلام همگی (از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام) به دست دشمنان اسلام به شهادت[ رسیدهاند. به هنگام شهادت ائمه علیهم السلام حوادثی […]

  ادامه ...

 • بازی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بازی با فرزندان در سیره اولیای الهی، برای پیروان ایشان، هم درس فرزندداری است و هم مصداق بارز محبت و عطوفت […] 0

  بازی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

  بازی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بازی با فرزندان در سیره اولیای الهی، برای پیروان ایشان، هم درس فرزندداری است و هم مصداق بارز محبت و عطوفت […]

  ادامه ...

 • معاویه جهت زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید و برداشتن امام حسن علیه السلام از سر راه خود سمی برای جعده دختر اشعث بنقیس (همسر امام حسن علیه السلام) فرستاد […] 0

  امام حسن (ع) و نکوهش از قاتل پس از مسمومیت

  معاویه جهت زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید و برداشتن امام حسن علیه السلام از سر راه خود سمی برای جعده دختر اشعث بنقیس (همسر امام حسن علیه السلام) فرستاد […]

  ادامه ...

 • وصیت نور پیشوایان دین، همان گونه که روش زندگی شان درس درست زیستن است، لحظات عروج و پیوستنشان به ملکوت نیز با درس وعبرت همراه است. مهم این است که […] 0

  وصیت نور

  وصیت نور پیشوایان دین، همان گونه که روش زندگی شان درس درست زیستن است، لحظات عروج و پیوستنشان به ملکوت نیز با درس وعبرت همراه است. مهم این است که […]

  ادامه ...

 • نتیجه بی وفایی دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولناکی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از این درس […] 0

  نتیجه بی وفایی

  نتیجه بی وفایی دوری از حق و گرایش به باطل، همواره آثار هولناکی به همراه داشته که دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از این درس […]

  ادامه ...

 • مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […] 0

  کیفیت شهادت امام حسن

  مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […]

  ادامه ...

 • نهضت الهام بخش قیام امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت وافکار عمومی را بر ضد حکومت […] 0

  نهضت الهام بخش

  نهضت الهام بخش قیام امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت وافکار عمومی را بر ضد حکومت […]

  ادامه ...